Handelsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på ngpdistribution.dk.
Ngpdistribution.dk ejes af:

N.G.P Distribution ApS
CVR: 42869295
Karlskogavej 6A
9200 Aalborg SV
Telefon: +45 70 99 92 00
Email: info@ngpdistribution.dk

Aftalerne indgås på dansk.

Erhvervskunder – B2B

Ingen returret på varer solgt til erhvervskunder.

Reklamation og mangler

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give sælger besked.

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til sælger i original emballage.

Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del.

Reklamationer på mangler og brækage forårsaget i erhvervsmæssige sammenhænge accepteres ikke.

Forbehold for priser og ordrebekræftelse

Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet.

Mailen der modtages efter at en ordre er gennemført er således alene en kopi af indkøbskurven, og ikke N.G.P Distribution ApS accept på at handlen gennemføres.

Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende producentens immaterielle rettigheder og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

Ansvarsbegrænsninger

Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation.

Køber har ansvaret for backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter.

Ejendomforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leverings omkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt.

Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@ngpdistribution.dk.